Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
پاک کردن لکه شمع از فرش
پاک کردن لکه شمع از فرش
۸ آبان ۱۳۹۵
رنگ فرش اتاق کودک
رنگ فرش اتاق کودک
۹ آبان ۱۳۹۵

آب گازدار و لکه های تازه

آب گازدار و لکه های تازه

۲۳آب گازدار و لکه های تازه

اگر لکه ها به تازگی ایجاد شده باشند ، آب گازدار یا همان سودا بهترین گزینه برای پاک کردن سریع آن ها محسوب می گردد . این محلول باعث می شود لکه ها به سرعت حل شده و در کسری از ثانیه پاک شوند . ابتدا مقداری از آن را روی لکه ریخته و پس از چند دقیقه با دستمال نخی روی آن بکشید تا لکه پاک شود .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم