آب گازدار و لکه های تازه

آب گازدار و لکه های تازه

آب گازدار و لکه های تازه

۲۳آب گازدار و لکه های تازه

اگر لکه ها به تازگی ایجاد شده باشند ، آب گازدار یا همان سودا بهترین گزینه برای پاک کردن سریع آن ها محسوب می گردد . این محلول باعث می شود لکه ها به سرعت حل شده و در کسری از ثانیه پاک شوند . ابتدا مقداری از آن را روی لکه ریخته و پس از چند دقیقه با دستمال نخی روی آن بکشید تا لکه پاک شود .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است