پاسخگویی 24 ساعته، سرویس دهی سراسر تهران
سر نخ و اصلاح آن
بعضی از فرش‌ها پس از اتمام کار به علت پاره شدن چله یا قطع نکردن پودهای اضافی و یا علت‌های دیگر دارای سر نخ هستند که روی فرش نمایان است و باید گرفته شوند.

سرنخ و اصلاح آن

سرنخ گیری

بعضی از فرش‌ها پس از اتمام کار به علت پاره شدن چله یا قطع نکردن پودهای اضافی و یا علت‌های دیگر دارای سر نخ هستند که روی فرش نمایان است و باید گرفته شوند.

وسایل مورد نیاز:

  • قیچی ترکی
  • درفش

طریقه عمل: قیچی را به پشت گرفته و به صورتیکه پرز قالی قطع نشود، پود یا سر چله ها را با قیچی از انتها قطع می کنند. در مورد پودهای نازک، آن‌ها را با قلاب پشت به داخل فرش فرو می برند. اگر پودها به صورت گره در رو و پشت قالی حالت سر نخ را به وجود آورده باشند، با درفش آن‌ها را خارج می کنند و سپس با قیچی آن‌ها را می چینند و چنانچه سوراخی ایجاد شود، باید آن قسمت را پودکشی کنند و یا از رو با ایجاد گره قیچی یا گره تک تاری پرز ایجاد کنند تا حالت سوراخ وجود نداشته باشد.