۲۴ آذر ۱۳۹۵
حشرات آسیب رسان به فرش

حشرات آسیب رسان به فرش

انواع حشرات آسیب رسان به فرش و دلیل اهمیت آن ها عوامل آسیب رسان به فرش ها شامل دو دسته کلی می شوند که شامل عوامل […]
۲۵ آذر ۱۳۹۵
لول شدن لبه فرش

لول شدن لبه فرش

لول شدن لبه فرش و عوامل ایجاد شدن آن تقریبا همه ی ما ممکن است این تجربه را داشته باشیم که لبه فرشمان تاب خورده و […]
۲۸ آذر ۱۳۹۵
نور خورشید

نور خورشید

تابش مستقیم نور خورشید و آسیب رسانی به فرش تابش مستقیم نور خورشید به روی فرش یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک برای رنگ فرش […]
۳۰ آذر ۱۳۹۵
عوامل زنده آسیب رسان به فرش

عوامل زنده آسیب رسان به فرش – انسان

عوامل زنده آسیب رسان به فرش – انسان و آسیب رسانی به فرش عوامل بسیار زیادی می توانند به فرش آسیب برسانند . تقریبا هرچیزی ممکن […]
۲۷ دی ۱۳۹۵
عوامل آسیب رسان به فرش

عوامل غیرزنده آسیب رسان به فرش – آلودگی جوی

عوامل آسیب رسان به فرش – عوامل غیرزنده (آلودگی جوی) از میان عوامل غیرزنده آسیب رسان به فرش، آلودگی جوی از اهمیت خاصی برخوردارند که با […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قالیشویی

قالیشویی

بخاطر داشته باشید که قالیشویی تنها ظاهر فرش شما را زیبا نمی کند، بلکه بطور مؤثر طول عمر فرش شما را افزایش می دهد. خاک و […]