۲۹ شهریور ۱۳۹۸
درجه بندی فرش ماشینی

درجه بندی فرش ماشینی

قالی های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود: قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای […]
Call Now Button