۹ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در شمال تهران

قالیشویی در شمال تهران