تاریخچه فرش ماشینی در ایران

۱۱ شهریور ۱۳۹۸
تاریخچه فرش ماشینی

تاریخچه فرش ماشینی

تاریخچه پیدایش فرش ماشینی در کشورمان نشان می دهد که این محصول در ایران عمری تقریباً ۴۰ ساله دارد در ابتدای دهه ۵۰ اولین فرش ماشینی […]
Call Now Button