۲۴ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در شرق تهران

قالیشویی در شرق تهران