انتخاب فرش مناسب برای اتاق غذاخوری

انتخاب فرش مناسب برای اتاق غذاخوری

قالیشویی گل ابریشم

گل ابریشم

انتخاب فرش مناسب برای اتاق غذاخوری۰۱

فرش اتاق غذاخوری را طوری انتخاب کنید که کل میز به اضافه صندلی ها در محیط فرش قرار گیرند و از طرفی حاشیه فرش به صندلی ها چیزی حدود ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است