تــخفیف ویــژه

با ارائه و تسلیم “گل بن” به پرسنل گل ابریشم می توان از اعمال و محاسبه ۱۰% تخفیف واقعی بهره مند گردید. “گل بن” قابل انتقال به دوستان و آشنایان بوده و می توان آنرا بعنوان هدیه ای ارزشمند به دیگران اهدا نمود. ارائه “گل بن” به مسئول پذیرش به هنگام جمع آوری فرشها الزامی است در غیر اینصورت از اعمال و محاسبه ۱۰% تخفیف معذوریم.

“گل بن” فقط در تاریخ مندرج معتبر می باشد

  • حداقل سفارش یک میلیون ریال و فقط در تاریخ مندرج معتبر می باشد.
  • با هر سفارش جهت سفارش بعدی خود یا دوستانتان گل بن جدید دریافت خواهید نمود.
  • گل بن ماهیت مادی نداشته، بلکه امتیازی است جهت تخفیف  قطعی در سفارشات بعدی.
  • گل بن قابل انتقال به غیر بوده، که با هدیه آن به دوستان وآشنایان دریافت تخفیف را برای آن ها تضمین می نمایید.
کارت تخفیف گل بن
کارت تخفیف گل بن
Call Now Button