تماس فوری

سفارش آنلاین

تــخفیف ویــژه

با ارائه و تسلیم “گل بن” به پرسنل گل ابریشم می توان از اعمال و محاسبه ۱۰% تخفیف واقعی بهره مند گردید. “گل بن” قابل انتقال به دوستان و آشنایان بوده و می توان آنرا بعنوان هدیه ای ارزشمند به دیگران اهدا نمود. ارائه “گل بن” به مسئول پذیرش به هنگام جمع آوری فرشها الزامی است در غیر اینصورت از اعمال و محاسبه ۱۰% تخفیف معذوریم.

“گل بن” فقط در تاریخ مندرج معتبر می باشد

  • حداقل سفارش یک میلیون ریال و فقط در تاریخ مندرج معتبر می باشد.
  • با هر سفارش جهت سفارش بعدی خود یا دوستانتان گل بن جدید دریافت خواهید نمود.
  • گل بن ماهیت مادی نداشته، بلکه امتیازی است جهت تخفیف  قطعی در سفارشات بعدی.
  • گل بن قابل انتقال به غیر بوده، که با هدیه آن به دوستان وآشنایان دریافت تخفیف را برای آن ها تضمین می نمایید.
کارت تخفیف گل بن
کارت تخفیف گل بن