گل بن چیست؟


به پاس قدردانی از مشتریان وفاداری که ما را در جهت ارائه سرویس مطلوب به دیگران یاری می دهند گل ابریشم برگ تخفیف گل بن منتشرنموده،
که ماهیت مادی نداشته ،بلکه امتیازی است جهت تخفیف قطعی در سفارشات بعدی ، این برگ تخفیف گل بن قابل انتقال به دوستان و آشنایان بوده و می توان
آن را به عنوان هدیه ای ارزشمند به دیگران اهدا نمود.
با سفارش جدید و دریافت فاکتور و تسویه آن ، دو برگ گل بن جدید جهت استفاده خود یا دوستانتان برای سفارشات بعدی دریافت خواهید .

هـر ۱۰۰ هـزار تومـان = ۱۰ هـزار تومـان تخـفیف

قالیشویی گل ابریشم

توجه: ارائه گل بن در تاریخ مندرج به مسئول پذیرش هنگام جمع آوری فرش ها الزامی است،
در غیر اینصورت از اعمال و محاسبه آن معذوریم.

آنچه ما پیشکش می کنیم برگ سبزیست تحفه درویش

Call Now Button