کارت تخفیف ویژه


با توجه به محدودیت ارائه خدمات در دو ماهه پایانی سال و به پاس قدردانی و سپاس از دور اندیشی و برنامه ریزی آن دسته از عزیزان
و مشتریان وفادار گل ابریشم که با توجه به ترافیک کاری شب عید ، شستشو  و خدمات فرش خود را
به چهار ماه ( فـروردین، اردیبهشت ، آذر، دی ماه ) موکول می نمایند.
گل ابریشم اقدام به اختصاص کارت تخفیف ویژه نموده که با استفاده از آن می توانید از اعمال تخفیف %۱۰ در ماههای مذکور بهره مند گردید.
قالیشویی گل ابریشم
قالیشویی گل ابریشم

توجه: ارائه کارت تخفیف ویژه در ماه های (فروردین، اردیبهشت، آذر و دی ماه) به مسئول پذیرش هنگام جمع آوری فرش ها الزامی است.
در غیر اینصورت از اعمال و محاسبه آن معذوریم.

آنچه ما پیشکش می کنیم برگ سبزیست تحفه درویش

Call Now Button