Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
ضرورت فرش کردن راهروها
ضرورت فرش کردن راهروها
۱۶ آبان ۱۳۹۵
پاک کردن لکه شکلات از سطح فرش
پاک کردن لکه شکلات از سطح فرش
۱۸ آبان ۱۳۹۵

پَد زیر فرشی

پَد زیر فرشی

۰۷

پَد زیر فرشی

همانطور که در قسمت استفاده از پد فرش گفته شد؛ پد در اصطلاح ، حائل یا واسطی است که بین دو جسم قرار گرفته و عموما از فرسایش آن ها جلوگیری می کند . در مورد فرش هم این موضوع صدق می کند . پَد فرش در اندازه فرش و زیر فرش قرار می گیرد . وظیفه آن حفظ تراکم تار و پود و جلوگیری از فرسایش فرش است . ضمن اینکه فرش نرم تر خواهد شد و ره رفتن روی آن دلچسب تر خواهد بود . در نتیجه با استفاده از پَد زیر فرشی هم از لیز خوردن آن روی سطوح سنگی ، سرامیک و پارکت جلوگیری کنید ، هم فرش نرم تری داشته باشد و هم با حفظ استحکام آن عمرش را ظولانی تر کنید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم