تماس فوری

سفارش آنلاین


بیست و پنجمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مهر 1396


در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بیست و پنجمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مهر ماه۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱رضازیدوند۶۶۲۹۳۵۹۱***۰۹۱۹
سفارش آنلاین قالیشویی
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱امیرابوالحسنی۶۹۹۸۷۹۶۶***۰۹۱۲
۲ نورالدیندبیری۷۴۲۷۴۳۰۵***۰۹۱۲
۳محمودرضانژادابراهیمی۷۲۷۶۸۲۲۶***۰۹۱۲
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱فاطمهدزفولی۶۷۸۰۵۶۵۶***۰۹۳۵
۲راحلهخالقی۷۱۲۳۷۶۸۹***۰۹۱۲
۳مسعود ثابت۶۵۴۵۹۶۹۳***۰۹۱۲
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱مژگانفیروز۶۶۰۶۱۷۲۷***۰۹۱۲
۲رضوانهاعتمادمقدم۶۶۰۴۶۳۶۶***۰۹۱۰
۳محمدرحمانی۷۷۱۲۰۳۱۵***۰۹۱۲
سفارش اینترنتی قالیشویی
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱عصمتمعصوم زاده۶۵۴۶۴۰۴۳***۰۹۱۲
۲علی اکبرپژهان منش۷۰۲۶۹۴۵۷***۰۹۱۲
۳بابکنظری۷۱۲۱۱۳۷۱***۰۹۳۹
۴سهیلاوزیری۶۷۱۹۸۱۶۴***۰۹۱۲
۵مهریاسدنیا۶۷۴۹۳۴۰۲***۰۹۱۲
۶المیراکیامنش۷۳۱۹۲۶۱۰***۰۹۱۲
۷حمیدرضاچهارمیری۷۰۵۴۷۹۲۱***۰۹۱۲
۸خسرونوری۶۹۶۳۳۵۴۲***۰۹۱۹
۹سودابهسازمند۷۶۶۲۲۷۸۶***۰۹۱۲
۱۰حاج خانامینی۷۴۷۶۸۰۰۴***۰۹۱۰