چهاردهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1395


در تاریخ ۹۵/۰۶/۲۵ چهاردهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۵) با حضور جناب آقای میثم عزیز خانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه مرداد ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۲۳۱ ۹۱۲***۷۶۹۳ ملکی قهرمان ۱
۱۲۵۷۶۸۵ ۹۱۲***۱۹۲۹ امیر خانی امیر ۲
۱۲۵۸۴۷۲ ۹۱۲***۰۱۰۶ فرهمند آزاد محمد ۳
۱۲۵۷۸۷۱ ۹۱۲***۲۶۱۷ فضلی مریم ۴
۱۲۵۷۸۰۱ ۹۱۲***۴۶۵۱ نوروزی محمد ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۷۴۸ ۹۱۲***۶۵۴۸ ارمندی فضل الله ۱
۱۲۵۷۸۴۲ ۹۱۲***۴۳۶۳ هاشمی صدیقه ۲
۱۲۵۷۵۵۶ ۹۱۲***۹۴۱۱ کوشا معصومه ۳
۱۲۵۸۶۲۹ ۹۱۲***۳۵۳۳ غفاری حمیده ۴
۱۲۵۸۶۳۹ ۹۱۲***۸۸۶۸ اقلامی محمد علی ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۶۵۳ ۹۱۲***۷۲۸۵ کرمی محسن ۱
۱۲۵۸۴۲۳ ۹۱۲***۷۱۰۴ حسینی محسن ۲
۱۲۵۷۷۱۸ ۹۱۲***۷۸۲۹ صادقی مریم ۳
۱۲۵۸۴۴۸ ۹۱۲***۷۱۳۳ هاشمی ندا ۴
۱۲۵۷۹۳۴ ۹۱۹***۶۹۳۵ بغلانی علی ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۱۶۸ ۹۱۲***۱۹۳۴ فروتن توران ۱
۱۲۵۸۱۴۱ ۹۱۲***۷۲۸۱ مشهدی امیر ۲
۱۲۵۸۶۲۱ ۹۱۲***۰۹۳۸ بانکی غلامرضا ۳
۱۲۵۸۴۹۱ ۹۱۲***۲۰۳۷ رویایی فاطمه ۴
۱۲۵۸۴۴۶ ۹۱۲***۹۵۲۹ شاهسوند حمیدرضا ۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۲۳۳ ۹۱۲***۰۱۵۰ جلالی منصور ۱
۱۲۵۷۸۲۸ ۹۱۹***۳۸۱۶ نورانی کاظم ۲
۱۲۵۸۳۳۸ ۹۱۲***۸۰۴۸ رضوی شبنم ۳
۱۲۵۷۹۴۸ ۹۱۲***۴۵۵۳ قوی رضا ۴
۱۲۵۸۰۹۰ ۹۱۲***۰۰۳۶ محمدخانی حسن ۵
۱۲۵۸۴۷۹ ۹۱۲***۵۷۶۹ کشوری علی ۶
۱۲۵۸۱۳۸ ۹۱۲***۳۶۵۵ خلیق سید علیرضا ۷
۱۲۵۷۹۵۱ ۹۱۲***۲۹۸۹ اعتمادی ویدا ۸
۱۲۵۸۲۰۲ ۹۱۲***۵۹۹۱ جعفری فاطمه ۹
۱۲۵۷۸۱۴ ۹۱۲***۵۳۰۳ اسلامی محمد ۱۰
۱۲۵۸۴۳۶ ۹۱۲***۰۵۳۹ بهرویان منصور ۱۱
۱۲۵۸۵۸۲ ۹۱۲***۱۲۱۶ زندیان فرامرز ۱۲
۱۲۵۷۸۱۳ ۲۲***۹۲۱ اقبالی پوران ۱۳
۱۲۵۷۷۲۹ ۹۱۲***۷۳۸۴ سیار علی ۱۴
۱۲۵۷۹۱۹ ۹۳۷***۲۱۶۷ خوشرو علی ۱۵
۱۲۵۷۸۹۶ ۹۱۲***۷۲۴۹ مؤدب حمید ۱۶
۱۲۵۸۵۱۳ ۹۱۲***۹۰۶۲ غلامیان علی صفر ۱۷
۱۲۵۸۵۲۷ ۹۱۲***۸۴۶۸ زندی اکبر ۱۸
۱۲۵۷۶۰۹ ۹۱۲***۴۳۷۴ خزعلی اشرف ۱۹
۱۲۵۷۸۱۱ ۹۱۹***۱۷۰۷ حسن کاری رباب ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۲۶۳ ۹۱۲***۳۲۴۱ معینی محمد ۱
۱۲۵۸۳۵۰ ۹۱۲***۴۶۱۱ شهرستانی علی ۲
۱۲۵۸۱۲۶ ۹۱۶***۴۴۵۸ صادقی مرضیه ۳
۱۲۵۷۶۹۸ ۹۱۲***۸۹۰۹ یغمایی فرخ ۴
۱۲۵۸۴۳۲ ۹۱۲***۵۳۵۵ درویشان وجیه ۵
۱۲۵۷۸۰۵ ۹۱۲***۲۹۵۷ نریمان زاده فرهاد ۶
۱۲۵۷۹۰۸ ۹۱۲***۱۹۴۲ علیزاده رقیه ۷
۱۲۵۸۶۳۲ ۹۱۲***۱۲۳۷ برادران احمد ۸
۱۲۵۸۳۵۵ ۶۶***۸۱۲ درخشی علی ۹
۱۲۵۷۶۰۴ ۹۱۲***۹۶۱۶ قنبری ثمین ۱۰
۱۲۵۷۹۲۵ ۹۱۲***۷۳۹۲ باقری معصومه ۱۱
۱۲۵۷۷۴۲ ۹۱۲***۹۰۵۰ محمودی میرزاکرم ۱۲
۱۲۵۷۹۶۷ ۹۱۲***۳۰۳۸ امینی مسعود ۱۳
۱۲۵۸۴۲۹ ۹۱۲***۱۲۸۱ کمانکش فرهاد ۱۴
۱۲۵۷۷۲۶ ۹۱۲***۷۴۷۰ دهدهی شکوفه ۱۵
۱۲۵۷۶۶۹ ۹۱۲***۶۱۵۳ داداشی مژده ۱۶
۱۲۵۷۶۸۴ ۹۱۲***۱۳۶۰ عباس پور احسان ۱۷
۱۲۵۸۵۷۸ ۹۱۲***۴۶۰۹ فتحیان میثم ۱۸
۱۲۵۸۵۸۹ ۹۱۲***۷۵۷۰ نعمتی مرتضی ۱۹
۱۲۵۸۳۶۴ ۹۱۲***۸۴۰۸ اکبری حامد ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
۱۲۵۸۰۶۱ ۹۱۹***۳۶۵۶ دیدخورشید سیدمنصور ۱
۱۲۵۸۰۶۸ ۹۹۰۱***۴۳۷ قدمی آناهیتا ۲
۱۲۵۷۹۴۵ ۹۱۲***۵۰۲۸ احیا اکرم ۳
۱۲۵۸۵۸۶ ۹۱۲***۵۷۹۱ مقدسی الهام ۴
۱۲۵۸۱۴۸ ۹۱۲***۶۴۵۴ تهرانی ایرج ۵
۱۲۵۷۷۰۵ ۹۱۲***۵۱۰۱ توران لو حمیدرضا ۶
۱۲۵۸۵۴۲ ۹۱۲***۲۸۴۱ فراهانی بیژن ۷
۱۲۵۸۱۳۰ ۹۱۲***۸۵۸۹ اقبالی حسین ۸
۱۲۵۸۴۰۰ ۹۱۲***۵۸۵ معمار هنگامه ۹
۱۲۵۸۳۷۹ ۹۱۲***۷۵۲۹ نعمتی فردوس ۱۰
۱۲۵۸۴۴۵ ۹۱۲***۲۹۲۲ وضعی ادنان ۱۱
۱۲۵۷۶۸۹ ۹۱۲***۳۸۱۱ شفیعی صدیقه ۱۲
۱۲۵۸۵۷۵ ۹۱۲***۸۲۰۱ فراهانی حمیدرضا ۱۳
۱۲۵۸۲۵۶ ۹۱۲***۵۸۱۸ قیومی هدیه ۱۴
۱۲۵۸۳۶۱ ۹۳۶***۴۶۶۶ نیک نام مهر رضا ۱۵
۱۲۵۷۷۶۱ ۹۳۶***۹۱۶۲ عزیزیان سعید ۱۶
۱۲۵۸۰۷۲ ۹۱۲***۲۴۹۴ پور محمدی محمد ۱۷
۱۲۵۸۱۳۷ ۹۱۲***۹۱۲۲ رمضانی علیرضا ۱۸
۱۲۵۸۲۶۱ ۹۱۲***۱۶۵۸ ذاکری هادی ۱۹
۱۲۵۷۶۵۹ ۹۱۲***۱۸۴۷ اصفهانی حبیبه ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۶۸۰ ۹۱۲***۸۹۲۷ امیدوار عزیز ۱
۱۲۵۷۷۳۲ ۹۱۲***۰۵۴۰ فتاحی پری ۲
۱۲۵۷۶۲۰ ۹۱۲***۵۱۴۳ دالایی علیرضا ۳
۱۲۵۷۸۴۱ ۹۱۵***۴۱۸۶ خزائی حسن علی ۴
۱۲۵۸۳۰۴ ۲۲***۱۶۰ ستار کوروش ۵
۱۲۵۷۷۵۹ ۲۲***۴۲۵ ضیا آیدین ۶
۱۲۵۸۰۳۴ ۹۱۲***۸۱۳۰ سید ابراهیم حسین ۷
۱۲۵۷۸۷۰ ۹۱۲***۳۶۸۳ همایونفر حسین ۸
۱۲۵۷۹۷۴ ۹۱۲***۶۸۸۷ حنیف نژاد طیبه ۹
۱۲۵۷۷۷۳ ۹۱۲***۸۷۵۶ کوزه گر غلامرضا ۱۰
۱۲۵۸۲۶۸ ۹۱۲***۵۰۷۵ آهنگیان سوزان ۱۱
۱۲۵۸۲۹۷ ۹۱۲***۸۲۰۱ خیام مرتضی ۱۲
۱۲۵۸۲۹۸ ۹۱۲***۱۶۴۳ زند فاطمه ۱۳
۱۲۵۸۰۳۰ ۹۱۲***۰۲۲۳ محمودی نیکو ۱۴
۱۲۵۸۰۲۹ ۹۱۲***۹۳۳۶ زاکری فرامرز ۱۵
۱۲۵۷۸۴۴ ۹۱۲***۸۷۱۲ شمامی مهدی ۱۶
۱۲۵۸۰۸۵ ۹۱۲***۹۰۸۱ علی نیا فر معصومه ۱۷
۱۲۵۸۲۱۶ ۹۱۲***۰۰۳۲ غریبی هادی ۱۸
۱۲۵۸۳۵۳ ۹۱۲***۵۷۰۴ رضا علی مهدی ۱۹
۱۲۵۸۳۱۰ ۹۱۲***۴۲۰۱ ابراهیم زاده نازی ۲۰
Call Now Button