تماس فوری

سفارش آنلاین


بیست و سومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1396


در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ بیست و سومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۵۱۱۰۹۳۶***۶۹۹۸جلیلیانساسان۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۵۲۵۰۹۱۲***۲۶۳۱نصراله زادهاحمد۱
۱۳۹۶۰۵۰۹۰۹۱۲***۶۱۵۳پیروزیعبداله۲
۱۳۹۶۰۵۰۹۰۹۱۲***۹۸۱۲فریدفرجاد۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۵۱۶۰۹۱۲***۲۰۰۹غفاریعلیرضا۱
۱۳۹۶۰۵۳۰۰۹۱۲***۰۳۱۹آقاجانیایمان۲
۱۳۹۶۰۵۲۹۰۹۱۲***۲۸۳۶زاهدیانکتایون۳
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۵۱۶۰۹۱۲***۲۶۵۷شمسیامیر۱
۱۳۹۶۰۵۲۸۰۹۱۲***۸۶۷۲نظریآذر۲
۱۳۹۶۰۵۰۲۰۹۱۲***۷۸۸۳اسماعیلیاحمد۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۱۲***۳۷۱۲مشکینیمجید۱
۱۳۹۶۰۴۱۱۰۹۱۲***۲۵۱۵اسکوئیسیدجلال۲
۱۳۹۶۰۴۱۱۰۹۱۲***۶۹۲۶خالدیانشیوا۳
۱۳۹۶۰۴۱۸۰۹۱۲***۲۴۱۶برجلوحسین۴
۱۳۹۶۰۴۱۲۰۹۱۲***۵۰۶۳صادقیعذرا۵
۱۳۹۶۰۴۱۷۰۹۱۹***۱۳۳۵قبادیخداداد۶
۱۳۹۶۰۴۰۳۰۹۳۷***۶۹۳۷باقریمهدی۷
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۱۲***۳۹۹۰نجاریاتوسا۸
۱۳۹۶۰۴۱۹۰۹۱۲***۰۲۷۲صالحیحسن۹
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۳۳***۷۷۲۲یزدانیحامد۱۰