بیست و سومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1396


در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ بیست و سومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۵۱۱ ۰۹۳۶***۶۹۹۸ جلیلیان ساسان ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۵۲۵ ۰۹۱۲***۲۶۳۱ نصراله زاده احمد ۱
۱۳۹۶۰۵۰۹ ۰۹۱۲***۶۱۵۳ پیروزی عبداله ۲
۱۳۹۶۰۵۰۹ ۰۹۱۲***۹۸۱۲ فرید فرجاد ۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۵۱۶ ۰۹۱۲***۲۰۰۹ غفاری علیرضا ۱
۱۳۹۶۰۵۳۰ ۰۹۱۲***۰۳۱۹ آقاجانی ایمان ۲
۱۳۹۶۰۵۲۹ ۰۹۱۲***۲۸۳۶ زاهدیان کتایون ۳
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۵۱۶ ۰۹۱۲***۲۶۵۷ شمسی امیر ۱
۱۳۹۶۰۵۲۸ ۰۹۱۲***۸۶۷۲ نظری آذر ۲
۱۳۹۶۰۵۰۲ ۰۹۱۲***۷۸۸۳ اسماعیلی احمد ۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۱۲***۳۷۱۲ مشکینی مجید ۱
۱۳۹۶۰۴۱۱ ۰۹۱۲***۲۵۱۵ اسکوئی سیدجلال ۲
۱۳۹۶۰۴۱۱ ۰۹۱۲***۶۹۲۶ خالدیان شیوا ۳
۱۳۹۶۰۴۱۸ ۰۹۱۲***۲۴۱۶ برجلو حسین ۴
۱۳۹۶۰۴۱۲ ۰۹۱۲***۵۰۶۳ صادقی عذرا ۵
۱۳۹۶۰۴۱۷ ۰۹۱۹***۱۳۳۵ قبادی خداداد ۶
۱۳۹۶۰۴۰۳ ۰۹۳۷***۶۹۳۷ باقری مهدی ۷
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۱۲***۳۹۹۰ نجاری اتوسا ۸
۱۳۹۶۰۴۱۹ ۰۹۱۲***۰۲۷۲ صالحی حسن ۹
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۳۳***۷۷۲۲ یزدانی حامد ۱۰
Call Now Button