نوزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1396


در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ نوزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۱۳۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و  برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۸۹۳۰ ۹۱۲***۳۴۴۶ قربانعلی نژاد بهرام ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۹۵۱۱ ۹۱۲***۶۴۲۹ محمودی مسعود ۱
۱۲۶۹۳۱۰ ۹۱۲***۵۲۷۶ باقری معصومه ۲
۱۲۶۹۴۶۴ ۹۱۹***۰۶۶۴ احمدی محمدرضا ۳
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۹۵۰۳ ۹۱۲***۳۱۱۷ زینعلی ساسان ۱
۱۲۶۹۴۴۲ ۹۱۲***۰۶۲۴ رضایی محمدحسین ۲
۱۲۶۹۱۴۶ ۹۱۰***۸۷۴۷ جمشاسب محمود ۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۹۰۱۸ ۹۱۲***۴۵۵۲ معینی فرهاد ۱
۱۲۶۸۹۰۳ ۹۱۲***۲۵۱۰ عسگرزاده رامتین ۲
۱۲۶۹۱۷۲ ۹۱۲***۳۶۹۲ مرادی علی ۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۹۲۰۶ ۹۱۲***۲۷۰۲ امیری سعیده ۱
۱۲۶۹۵۲۵ ۹۱۲***۵۴۲۱ زمانی جمشید ۲
۱۲۶۹۴۳۵ ۹۱۲***۷۷۱۳ جدی محمد ۳
۱۲۶۹۰۳۶ ۹۱۲***۸۱۳۰ قلم چی مصطفی ۴
۱۲۶۸۸۹۶ ۹۱۲***۳۷۸۱ انصار بانک ۵
۱۲۶۹۱۸۷ ۹۱۲***۳۸۰۱ دفتری منش عباس ۶
۱۲۶۹۳۰۴ ۹۱۲***۰۶۵۰ علیزاده امید ۷
۱۲۶۹۳۸۶ ۹۱۲***۳۲۵۲ جواهریان امیرهوشنگ ۸
۱۲۶۹۱۶۳ ۹۱۲***۸۹۲۱ عباسی اعظم ۹
۱۲۶۹۰۲۲ ۹۱۲***۸۱۰۸ محمدی سیما ۱۰
Call Now Button