بیستمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1396


در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۵ بیست و یکمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۶) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۳۸۵۶۰۰۰ ۹۱۲۶***۸۱۸ تحصیلی حسین ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۳۷۴۷۵۰۰ ۹۱۲۳***۱۳۰ قشلاقی غلامرضا ۱
۱۰۲۲۱۲۰۰ ۹۱۲۵۲**۵۹۳ اسفندیاری شیوا ۲
۷۸۶۰۰۰۰ ۹۱۲۱۷**۱۹۲ ترابی علی ۳
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۵۴۳۵۴۰۰ ۹۱۲۶۲**۲۷۱ جلالی محمدرضا ۱
۶۹۲۳۶۵۰ ۹۱۲۱۸**۲۳۴ عباسی علی اکبر ۲
۵۲۵۰۱۵۰ ۹۱۲۳۷**۵۷۵ میراب زاده پروانه ۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۳۲۶۰۰۰۰ ۹۱۲۷۹**۷۹۰ فراهانی مریم ۱
۳۳۷۰۰۰۰ ۹۳۵۸۹**۹۶۸ بیگدلی اعظم ۲
۵۴۰۰۰۰۰ ۹۳۵۹۳**۰۰۲ طباری اصل بهجت ۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۶۲۲۶۶۵۰ ۹۱۲۲۷**۶۴۸ منظمی الهه ۱
۴۹۳۷۵۰۰ ۹۱۲۷۹**۰۵۹ انسانی افسانه ۲
۴۰۱۰۰۰۰ ۹۱۲۷۱**۹۸۲ غیاثی محبوبه ۳
۳۱۳۰۰۰۰ ۹۱۲۲۲**۲۳۶ غیاثوند تیمور ۴
۳۶۸۰۰۰۰ ۹۱۲۲۷**۸۳۹ میرزایی علی ۵
۷۸۳۱۸۰۰ ۹۱۲۳۰**۷۲۷ محبی نصراله ۶
۳۰۱۸۰۰۰ ۹۱۶۶۰**۴۸۰ لیاقت فرناز ۷
۴۳۸۱۰۰۰ ۹۱۲۲۲**۰۵۵ طالبی مهران ۸
۷۴۰۸۹۰۰ ۹۱۲۱۱**۱۵۰ محمودی ولی اله ۹
۴۱۷۰۰۰۰ ۰۹۳۳۷۶**۷۲۲ علوی فر سید الهام ۱۰
Call Now Button