سومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1394


در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ سومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۴) با حضور جناب آقای مجید چیذری رئیس اتحادیه قالیشویان شمیران به صورت کامپیوتری  برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۹۴۸ ۹۱۹***۴۴۰۶ اسناد مرکز ۱
۱۲۴۲۰۵۶ ۹۱۲***۱۰۶۶ فیضی اله مراد ۲
۱۲۴۲۱۰۲ ۹۱۲***۲۱۸۱ لطفی عباس ۳
۱۲۴۲۲۶۲ ۹۱۲***۶۸۴۸ شهریاری شهرام ۴
۱۲۴۲۱۸۱ ۹۱۲***۳۸۸۷ قدیمی شراره ۵
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۶۷۲ ۹۱۲***۴۳۱۳ شیرین زاده علی رضا ۱
۱۲۴۱۷۹۰ ۹۱۲***۲۳۵۹ غفاریان اسماعیل ۲
۱۲۴۱۹۵۳ ۹۳۹***۸۶۵۴ عابدینی مجید ۳
۱۲۴۲۰۹۷ ۹۱۲***۱۸۰۸ تقی پور بهروز ۴
۱۲۴۱۴۱۱ ۹۱۲***۶۵۸۰ ماستری فراهانی محمد ۵
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۶۸۵  – فرقانی علی اکبر ۱
۱۲۴۱۷۵۸ ۹۱۲***۴۱۰۸ عباسچیان حسین ۲
۱۲۴۱۷۲۹ ۹۱۲***۱۷۳۴ اسلامی پور محمد تقی ۳
۱۲۴۲۱۹۴ ۹۱۲***۹۵۶۴ خداجو حسین ۴
۱۲۴۲۱۰۰ ۹۱۲***۴۸۷۴ کریمی داوود ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۶۳۶ ۹۱۲***۵۸۶۵ زهیری احمد ۱
۱۲۴۱۹۲۵ ۹۱۲***۹۹۷۹ باقری رویا ۲
۱۲۴۲۰۴۰ ۹۱۲***۱۳۹۷ آقازاده محمد ۳
۱۲۴۲۲۹۱ ۹۱۲***۰۳۳۲ شهیدی عبدالرحیم ۴
۱۲۴۲۲۲۸ ۹۱۲***۸۱۱۴ یحیایی مهرداد ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۴۵۳ ۹۳۶***۰۰۳۱ شاه علی انسیه ۱
۱۲۴۱۷۰۲  – تفسیری طاهره ۲
۱۲۴۱۶۹۵ ۹۳۵***۸۰۷۴ وزیر پور بهرام ۳
۱۲۴۱۷۷۰ ۹۱۲***۳۱۰۳ حسینی مهری ۴
۱۲۴۱۸۴۸ ۹۱۲***۲۲۹۸ بختیاری عبدالظیم ۵
۱۲۴۱۸۳۷ ۹۱۹***۰۴۶۲ حسینی زهرا ۶
۱۲۴۱۹۰۱ ۹۱۲***۹۰۷۲ ابراهیمی فرشته ۷
۱۲۴۲۱۳۶ ۹۱۲***۴۴۳۸ پاریاد محمدرضا ۸
۱۲۴۱۹۲۰ ۹۱۲***۸۸۲۹ هاشمی سارا ۹
۱۲۴۲۲۶۰ ۹۱۲***۴۰۷۵ قدمی معصومه ۱۰
۱۲۴۲۱۱۰ ۹۱۲***۳۳۹۶ فلاح سعیده ۱۱
۱۲۴۲۰۹۵ ۹۱۲***۴۵۷۰ موسوی محمدجواد ۱۲
۱۲۴۱۹۵۹ ۹۱۲***۳۳۰۶ منصوری محمود ۱۳
۱۲۴۱۹۸۶ ۹۱۰***۶۹۰۳ میر آبادی مریم ۱۴
۱۲۴۱۹۹۴ ۹۱۲***۱۱۴۹ شاداب ابراهیم ۱۵
۱۲۴۲۰۹۳ ۹۱۲***۲۰۵۱ صفائی کریم ۱۶
۱۲۴۲۲۶۹ ۹۱۲***۱۷۹۶ اسکندری عباس ۱۷
۱۲۴۲۳۰۲ ۹۳۹***۱۴۷۱ میر قدیمی سید محمود ۱۸
۱۲۴۲۳۰۰ ۹۱۹***۰۴۶۵ باغستانی محمد ۱۹
۱۲۴۲۳۰۱ ۹۳۶***۱۴۶۸ افشار ناصر ۲۰
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۲۰۳۷ ۹۲۰***۷۳۵۳ خیاط مهر آناهیتا ۱
۱۲۴۱۴۰۵ ۹۳۶***۸۵۰۲ علی پناه مسعود ۲
۱۲۴۱۶۲۷ ۹۱۲***۲۶۱۰ تجارتی نیکو ۳
۱۲۴۱۶۴۶ ۹۱۲***۴۰۳۷ دیری حسن ۴
۱۲۴۱۶۵۱ ۹۱۲***۴۶۴۵ کهوند فاطمه ۵
۱۲۴۱۷۷۷ ۹۱۲***۸۴۶۷ صادقی محمد حسین ۶
۱۲۴۱۸۴۵ ۹۳۸***۶۶۹۸ نوروزی نسرین ۷
۱۲۴۱۸۲۵ ۹۱۲***۴۶۶۹ امیراصلانی میثم ۸
۱۲۴۲۲۹۴ ۹۱۹***۶۷۸۰ مرزبانی مرتضی ۹
۱۲۴۱۸۷۴ ۹۱۰***۹۹۵۶ چاوش احمد ۱۰
۱۲۴۱۹۲۲ ۹۱۲***۸۰۰۹ تیموری عشرت بانو ۱۱
۱۲۴۱۹۷۳ ۹۱۲***۰۲۴۰ غیاثوند نجفعلی ۱۲
۱۲۴۲۰۸۷ ۹۱۲***۲۴۶۷ تجویدی سید محمد هادی ۱۳
۱۲۴۲۱۲۴ ۹۱۲***۰۴۲۷ قنبری فریبا ۱۴
۱۲۴۲۱۶۷ ۹۱۲***۳۲۹۱ حمید وند زهرا ۱۵
۱۲۴۲۲۶۸ ۹۱۲***۷۴۵۹ آل یاسین حسین ۱۶
۱۲۴۲۲۶۴ ۹۱۲***۵۵۸۶ ساسانی مریم ۱۷
۱۲۴۲۲۲۹ ۹۱۲***۱۹۸۴ هادوی نیا اسد ۱۸
۱۲۴۲۲۹۷ ۹۱۲***۹۲۰۰ حسین زاده محمود ۱۹
۱۲۴۲۲۲۷ ۹۳۵***۷۱۰۴ روشنی فرزین ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۵۰۷ ۹۱۲***۱۸۸۰ صفایی مریم ۱
۱۲۴۱۵۲۰ ۹۱۲***۵۵۶۵ بیهقی ابراهیم ۲
۱۲۴۱۵۵۵ ۹۱۹***۱۴۹۷ احمدی رحیم ۳
۱۲۴۱۶۰۲ ۹۱۲***۲۸۲۳ ابراهیمی محمود ۴
۱۲۴۱۶۲۳ ۹۱۹***۶۵۶۷ شفیعی علی اصغر ۵
۱۲۴۱۶۴۸ ۹۱۲***۰۸۶۷ عزیزی محمد ۶
۱۲۴۱۵۹۰ ۹۱۲***۳۶۷۶ امیری اکرم ۷
۱۲۴۱۶۳۵ ۹۱۲***۵۴۸۱ ایلکا عمار ۸
۱۲۴۱۷۰۶ ۹۱۲***۵۸۳۶ سلطانی مهرناز ۹
۱۲۴۱۷۱۳ ۹۳۶***۳۰۸۳ توسعه صادرات ۱۰
۱۲۴۱۸۱۹ ۹۱۲***۸۷۵۳ عربی اسماعیل ۱۱
۱۲۴۱۹۰۵ ۹۱۲***۵۱۴۹ شیوائی میر شجاع ۱۲
۱۲۴۱۹۰۷ ۹۱۲***۴۲۵۱ راز افشا لیلا ۱۳
۱۲۴۱۸۹۸ ۹۱۲***۴۵۷۴ اشکانی حسن رضا ۱۴
۱۲۴۲۰۴۴ ۹۱۲***۶۵۰۲ رضایی زهره ۱۵
۱۲۴۲۱۶۶ ۹۱۲***۲۵۳۰ نوایی امیر ۱۶
۱۲۴۲۲۶۶ ۹۱۲***۳۲۹۲ غفاری پرنا ۱۷
۱۲۴۲۱۱۹ ۹۱۲***۳۴۶۸ افراشته مهبد ۱۸
۱۲۴۲۲۹۴ ۹۱۹***۶۷۸۰ مرزبانی مرتضی ۱۹
۱۲۴۱۸۴۲ ۹۱۲***۱۲۹۸ هراتی زهرا ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۱۴۲۰ ۹۱۲***۳۰۳۹ لاجوردی حسن ۱
۱۲۴۱۵۱۳ ۹۱۲***۲۰۸۱ اسفندیاری محمد ۲
۱۲۴۱۴۹۵ ۹۱۲***۹۳۰۵ همایون شروین ۳
۱۲۴۱۵۸۶ ۹۱۲***۷۵۳۳ پناهنده پیام ۴
۱۲۴۱۷۰۰ ۹۱۲***۳۵۲۷ شفاعی شهلا ۵
۱۲۴۱۵۶۸ ۹۱۲***۲۴۶۹ کاشانی سهیلا ۶
۱۲۴۱۵۸۸ ۹۱۲***۸۲۵۰ سرابی کیانوش ۷
۱۲۴۱۵۳۹ ۹۱۲***۸۷۲۲ اسماعیلی مسعود ۸
۱۲۴۱۵۴۵ ۹۱۲***۵۹۱۷ حیدر پور علیرضا ۹
۱۲۴۱۵۹۱ ۹۱۲***۱۴۵۴ آقایی آلا ۱۰
۱۲۴۲۱۱۱ ۹۱۲***۶۶۳۵ بیگلری مهناز ۱۱
۱۲۴۱۶۶۹ ۹۱۲***۰۴۹۵ جعفری زهرا ۱۲
۱۲۴۱۶۸۶ ۹۱۲***۷۳۲۲ جهانی اقدس ۱۳
۱۲۴۱۷۸۰ ۹۱۲***۰۷۱۵ بخشی فاطمه ۱۴
۱۲۴۱۷۷۹ ۹۱۲***۶۷۳۷ یار محمدی احمد ۱۵
۱۲۴۱۶۷۶ ۹۱۹***۳۵۷۳ قاسمی شیلا ۱۶
۱۲۴۱۷۷۴ ۹۱۲***۵۱۸۴ زارع محمدرضا ۱۷
۱۲۴۱۷۷۲ ۹۱۲***۵۹۷۸ مظاهری زهرا ۱۸
۱۲۴۱۷۴۰ ۹۱۲***۵۵۰۷ یادگار امیر ۱۹
۱۲۴۱۸۲۱ ۹۱۲***۳۶۱۱ خلیلی مهدی ۲۰
Call Now Button