تماس فوری

سفارش آنلاین


بیست و دومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1396


           در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ بیست و دومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۱۴۹۱۲۶۱***۷۲سلیمانیملیحه۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۱۴۰۹۱۲۵***۸۷۴نصراله زادهمریم۱
۱۳۹۶۰۴۲۸۰۹۱۲۳***۶۱۱پیروزیمحبوبه۲
۱۳۹۶۰۴۲۳۰۹۱۲۱***۶۷۲کیانیرقیه۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۰۴۰۹۱۲***۸۲۱۰کاشانیامیر۱
۱۳۹۶۰۴۲۵۰۹۱۲***۱۶۷۱کریمیسمیه۲
۱۳۹۶۰۴۱۴۰۹۱۲***۲۷۴۳سراداریالهام۳
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۰۸۰۹۱۲***۲۴۳۲سهراب خانیمهدی۱
۱۳۹۶۰۴۲۷۰۹۱۲***۰۹۹۴موذنیمحمدرضا۲
۱۳۹۶۰۴۲۰۰۹۱۲***۰۸۲۴حسینیهادی۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۱۲***۲۰۵۵نوروزخانمحمدرضا۱
۱۳۹۶۰۴۱۱۰۹۱۲***۰۳۲۶اوصانلورضا۲
۱۳۹۶۰۴۱۱۰۹۱۲***۳۷۲۴انصاریفاطمه۳
۱۳۹۶۰۴۱۸۰۹۱۹***۶۲۰۷عموئیمرتضی۴
۱۳۹۶۰۴۱۲۰۹۳۹***۴۱۴۱اصغریمینا۵
۱۳۹۶۰۴۱۷۰۹۱۲***۵۲۱۴موسوی نسبعصمت۶
۱۳۹۶۰۴۰۳۰۹۱۲***۴۶۴۱اشرفی نسبنسرین۷
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۱۲***۱۴۱۸حسینیسید مهران۸
۱۳۹۶۰۴۱۹۰۹۱۲***۸۱۱۳میلانیسید حسین۹
۱۳۹۶۰۴۲۶۰۹۳۵***۶۵۵۷به فرشتداوود۱۰