بیست و دومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1396


           در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ بیست و دومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۱۴ ۹۱۲۶۱***۷۲ سلیمانی ملیحه ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۱۴ ۰۹۱۲۵***۸۷۴ نصراله زاده مریم ۱
۱۳۹۶۰۴۲۸ ۰۹۱۲۳***۶۱۱ پیروزی محبوبه ۲
۱۳۹۶۰۴۲۳ ۰۹۱۲۱***۶۷۲ کیانی رقیه ۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۰۴ ۰۹۱۲***۸۲۱۰ کاشانی امیر ۱
۱۳۹۶۰۴۲۵ ۰۹۱۲***۱۶۷۱ کریمی سمیه ۲
۱۳۹۶۰۴۱۴ ۰۹۱۲***۲۷۴۳ سراداری الهام ۳
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۰۸ ۰۹۱۲***۲۴۳۲ سهراب خانی مهدی ۱
۱۳۹۶۰۴۲۷ ۰۹۱۲***۰۹۹۴ موذنی محمدرضا ۲
۱۳۹۶۰۴۲۰ ۰۹۱۲***۰۸۲۴ حسینی هادی ۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۱۲***۲۰۵۵ نوروزخان محمدرضا ۱
۱۳۹۶۰۴۱۱ ۰۹۱۲***۰۳۲۶ اوصانلو رضا ۲
۱۳۹۶۰۴۱۱ ۰۹۱۲***۳۷۲۴ انصاری فاطمه ۳
۱۳۹۶۰۴۱۸ ۰۹۱۹***۶۲۰۷ عموئی مرتضی ۴
۱۳۹۶۰۴۱۲ ۰۹۳۹***۴۱۴۱ اصغری مینا ۵
۱۳۹۶۰۴۱۷ ۰۹۱۲***۵۲۱۴ موسوی نسب عصمت ۶
۱۳۹۶۰۴۰۳ ۰۹۱۲***۴۶۴۱ اشرفی نسب نسرین ۷
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۱۲***۱۴۱۸ حسینی سید مهران ۸
۱۳۹۶۰۴۱۹ ۰۹۱۲***۸۱۱۳ میلانی سید حسین ۹
۱۳۹۶۰۴۲۶ ۰۹۳۵***۶۵۵۷ به فرشت داوود ۱۰
Call Now Button