بیستمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1396


در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۵ بیستمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۶) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۳,۷۵۰,۰۰۰ ۹۱۲۴۳**۷۰۸ کاظمی علی ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۶,۴۶۳,۰۰۰ ۹۱۲۹۳**۵۵۰ میرکی میثم ۱
۴,۶۹۳,۰۰۰ ۹۱۲۱۴**۴۲۸ شاه محمدی محمد ۲
۳,۵۱۴,۰۰۰ ۹۱۲۵۲**۲۸۵ پردل محمد ۳
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۹,۴۲۴,۰۰۰ ۹۱۲۴۰**۶۲۴ یزدان پرست اسماعیل ۱
۲۴,۳۴۷,۰۰۰ ۹۱۲۱۳**۴۳۴ مهاجر فرح ۲
۳,۱۲۴,۰۰۰ ۹۱۲۶۰**۷۶۹ بورد اردشیر ۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۴,۰۲۰,۰۰۰ ۹۱۲۷۲**۲۸۳ شفی زاده مرتضی ۱
۸,۹۳۰,۰۰۰ ۹۱۲۱۰**۱۱۶ متولی مهریار ۲
۸,۹۳۰,۰۰۰ ۹۱۲۳۴**۰۹۴ جنیدی فرح ۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۶۲۲۶۶۵۰ ۹۱۲۲۷**۶۴۸ منظمی الهه ۱
۴۹۳۷۵۰۰ ۹۱۲۷۹**۰۵۹ انسانی افسانه ۲
۴۰۱۰۰۰۰ ۹۱۲۷۱**۹۸۲ غیاثی محبوبه ۳
۳۱۳۰۰۰۰ ۹۱۲۲۲**۲۳۶ غیاثوند تیمور ۴
۳۶۸۰۰۰۰ ۹۱۲۲۷**۸۳۹ میرزایی علی ۵
۷۸۳۱۸۰۰ ۹۱۲۳۰**۷۲۷ محبی نصراله ۶
۳۰۱۸۰۰۰ ۹۱۶۶۰**۴۸۰ لیاقت فرناز ۷
۴۳۸۱۰۰۰ ۹۱۲۲۲**۰۵۵ طالبی مهران ۸
۷۴۰۸۹۰۰ ۹۱۲۱۱**۱۵۰ محمودی ولی اله ۹
۴۱۷۰۰۰۰ ۰۹۳۳۷۶**۷۲۲ علوی فر سید الهام ۱۰
Call Now Button