شانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آذر 1395


قرعه کشی مربوط به جشنواره #قالی_تکونی_یلدا با حضور سرکار خانم ماهی صفت و سرکار خانم طحانان انجام شد و اسامی برندگان آن بشرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 ۰۹۱۲***۹۹۳۵ ۱۵۹۸۵۸ پرتوی سهراب ۱
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 ۰۹۱۲***۶۱۹۵ ۱۵۹۱۶۶  مقدم نیا زهرا ۱
 ۰۹۱۲***۴۷۰۹  ۱۵۹۴۳۶  محمدی شکیب  مجید ۲
 ۰۹۱۹***۷۴۸۴  ۱۵۹۴۳۸  تهرانچی  شهرزاد ۳
 ۰۹۳۶***۵۷۳۷  ۱۵۹۴۸۳  صادقی  سپیده ۴
 ۰۹۱۲***۱۶۳۹  ۱۶۰۰۶۴  احمدی  محرم ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۹۱۰ ۱۵۹۶۱۳ تیموریان اوا ۱
۹۱۲***۹۰۲۹ ۱۶۰۲۲۴ فاضل کوروش ۲
۹۱۲***۸۶۳۰ ۱۵۹۲۰۸ امیران رویا ۳
۹۱۲***۹۱۴۳ ۱۵۸۹۸۲ پناهی سعیده ۴
۹۱۲***۲۵۱۸ ۱۵۹۴۲۴ جعفری نگین ۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۴۱۶ ۱۶۰۱۸۵ واحدیان مهران ۱
۹۱۲***۸۷۱۴ ۱۵۹۲۰۲ فیروزی فخری ۲
۹۱۲***۸۸۲۵ ۱۵۹۳۱۰ رضوی ارسام ۳
۹۱۲***۴۱۴۵ ۱۵۹۸۹۸ میلانی سمانه ۴
۹۱۹***۷۸۳۳ ۱۵۹۷۵۳ اکبری افسانه ۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 ۹۱۲***۵۷۷۴  ۱۶۰۲۷۸  اکبری  عسل  ۱
 ۹۱۲***۴۷۶۷  ۱۵۹۶۲۴  کمالی  سحر ۲
 ۹۱۲***۰۰۴۶  ۱۵۹۳۸۳  محمدی  الهه ۳
 ۹۱۲***۵۳۵۸  ۱۵۹۲۴۳  بیات  سعید ۴
 ۹۱۲***۹۵۸۸  ۱۶۰۰۳۵  یوسفی  علی ۵
۹۱۲***۵۴۶۸  ۱۵۹۰۰۰  نادری  نینا ۶
 ۹۱۲***۴۸۰۸  ۱۵۹۴۸۹  شریف  نسرین ۷
 ۹۱۲***۶۹۵۷  ۱۵۹۷۶۴  حسن پور  معصومه ۸
 ۹۳۷***۹۴۳۸  ۱۵۹۲۸۱  ابراهیمی  زهرا ۹
 ۹۱۲***۳۹۳۷  ۱۵۹۸۵۷  معمر  رامیتا ۱۰
 ۹۳۷***۲۰۸۵  ۱۵۹۷۳۶  نعمتی  نفیسه ۱۱
 ۹۱۲***۸۳۶۰  ۱۵۹۵۸۲  نقشینه  رضا ۱۲
 ۹۱۲***۵۷۷۶ ۱۵۹۳۵۱  لطفی  مهسا ۱۳
 ۹۱۲***۷۰۰۴  ۱۵۹۰۷۸  رضا علی  مژگان ۱۴
 ۹۱۲***۴۲۶۵  ۱۵۹۶۵۸  شکوهی  فروغ ۱۵
 ۹۱۲***۴۷۶۲  ۱۵۹۴۶۰  جعفری  محمد رضا ۱۶
 ۹۱۲***۱۵۹۴  ۱۵۹۱۲۰  حنانی  هدی ۱۷
 ۹۱۲***۶۷۸۷  ۱۵۹۰۲۹  حاجی علی  اشرف ۱۸
 ۹۱۲***۳۱۹۲  ۱۵۹۵۶۲  توفیقی  بلقیس ۱۹
 ۹۱۲***۴۶۸۱  ۱۵۸۹۱۴  محبتی نادیا ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۲۹۵ ۱۵۹۳۱۲ نوبخت طاهره ۱
۹۱۲***۰۰۹۳ ۱۵۹۴۷۴ اسفری زهرا ۲
۹۱۲***۴۰۴۵ ۱۵۹۴۹۰ امیرجلالی فریبا ۳
۹۱۳***۱۷۲۳ ۱۵۹۶۱۹ نصیری مهدی ۴
۹۱۲***۳۲۲۰ ۱۵۸۹۶۱ دزفولی مهدی ۵
۹۰۳***۰۳۷۰ ۱۵۹۰۲۴ شهرمیرزاد علیرضا ۶
۹۱۲***۷۰۵۰ ۱۶۰۰۳۴ نادری حسین ۷
۹۱۲***۳۵۹۵ ۱۵۹۰۱۲ طاهرزاده سایه ۸
۹۱۲***۳۱۸۶ ۱۵۹۴۰۸ کاووسی فرناز ۹
۹۱۲***۳۳۸۴ ۱۵۹۶۵۵ ناصریان سیما ۱۰
۹۱۲***۲۹۲۸ ۱۵۹۳۸۱ شکرت نرگس ۱۱
۹۱۲***۶۵۳۲ ۱۵۹۴۰۳ افشار هدی ۱۲
۹۱۲***۷۶۲۱ ۱۵۹۵۲۵ علیخانی سوده ۱۳
۹۱۲***۴۸۷۰ ۱۵۸۸۹۲ غفاری علی ۱۴
۹۱۲***۱۲۲۸ ۱۵۹۷۱۲ کاشانی فاطمه ۱۵
۹۱۲***۴۷۵۵ ۱۵۹۸۶۸ قدوسی محمد جواد ۱۶
۹۱۲***۲۱۷۵ ۱۵۹۹۷۷ میخچی مونا ۱۷
۹۱۲***۸۳۸۷ ۱۵۹۰۳۷ تهرانی مونا ۱۸
۹۱۲***۸۷۷۰ ۱۶۰۰۷۸ صدوقی فر بهجت ۱۹
۹۱۹***۲۳۴۳ ۱۵۹۳۳۷ نیکنام المیرا ۲۰
Call Now Button