شانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مهر 1395


در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ شانزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مهر ماه ۹۵) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی اینترنتی آبان ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۵۹۰ ۱۲۵۹۸۶۸ موسوی میرعلی ۱
۹۱۲***۳۵۷۱ ۱۲۵۹۹۶۰ کاتبی مهناز ۲
۰۹۱۲***۳۷۶۲ ۱۲۶۰۵۶۳ گوهری عبداله ۳
۹۱۲***۵۰۳۶ ۱۲۵۹۹۸۲ شانه ساز محسن ۴
۹۱۲***۰۴۴۶ ۱۲۶۰۵۴۳ احمدی امین ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 ۰۹۱۲***۵۰۸۱ ۱۲۶۱۳۸۵ سلیمی فضل اله ۱
۹۱۲***۱۴۱۸ ۱۲۶۰۰۹۲ بنفشه مجید ۲
۰۹۱۲***۲۸۳۱ ۱۲۶۰۵۸۵ احمدی سیامک ۳
۹۱۲***۵۸۰۹ ۱۲۶۰۰۵۸ گلچین فاطمه ۴
۹۱۲***۵۰۰۹ ۱۲۶۰۴۹۸ صابر نیا وحید ۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۰۹۱۲***۰۰۳۸ ۱۲۶۱۱۰۱ احمدی امیر ۱
۹۱۲***۸۹۱۶ ۱۲۶۰۴۰۸ اشتری جواد ۲
۹۱۲۲۴۷۴۲۳۶ ۱۲۶۰۴۹۱ سهرابی مراد ۳
۹۱۲***۱۱۹۸ ۱۲۶۰۶۲۱ اشتری اعظم ۴
۹۱۲***۰۴۱۱ ۱۲۶۰۰۹۰ شهریاری علی اصغر ۵
۹۱۲***۹۱۵۱ ۱۲۶۰۳۶۱ تاریخی بهرنگ ۶
۹۱۲۱۹۶۹۴۰۰ ۱۲۵۹۹۳۸ محمدی عباس ۷
۹۱۲***۳۸۷۵ ۱۲۶۰۶۴۰ رحیمی زهرا ۸
۹۱۲***۰۸۴۸ ۱۲۶۰۳۹۹ * توسعه مسکن ایران ۹
۹۱۹***۲۰۹۵ ۱۲۵۹۸۱۸ هاشمی فرح ۱۰
۹۱۲***۷۴۲۹ ۱۲۶۰۳۹۰ قاسمی زاده حمید ۱۱
۰۹۱۹***۲۱۶۴ ۱۲۶۰۵۲۹ خانزاده احترام ملوک ۱۲
۹۱۲***۲۶۷۹ ۱۲۶۰۹۵۵ کیایی حسین ۱۳
۰۹۱۲***۴۲۸۹ ۱۲۶۰۶۴۸ شریف فریور ۱۴
۹۱۲***۱۸۹۹ ۱۲۶۰۲۸۴ دلاوری مقصود ۱۵
۹۱۲***۶۳۲۵ ۱۲۶۰۷۲۷ احمدی رحیم ۱۶
۹۱۲***۳۹۵۵ ۱۲۶۰۴۲۱ رمضانی حمید ۱۷
۰۹۱۲***۷۸۳۰ ۱۲۶۰۵۱۷ رهایی محمد حسین ۱۸
۸۸***۲۱۷ ۱۲۶۰۳۵۷ دیوانی پدیده ۱۹
۹۱۲***۱۶۱۳ ۱۲۶۰۳۰۱ کمالوند مهدی ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۳۴۹ ۱۲۶۰۰۰۳ رنجبر محسن ۱
 ۰۹۱۲***۴۲۴۶ ۱۲۶۱۱۰۶ بابایی علی ۲
۹۱۲***۵۶۳۳ ۱۲۶۰۸۷۶ امینی شهریار ۳
۹۱۲***۲۳۰۶ ۱۲۵۹۹۳۶ موسوی فرشته ۴
۹۱۲***۰۲۷۵ ۱۲۵۹۸۰۲ کیا امین ۵
۹۱۲***۴۴۹۰ ۱۲۵۹۹۲۷ میرزایی مجتبی ۶
۰۹۱۲***۹۷۵۲ ۱۲۶۱۰۲۱ امامی محمدعلی ۷
۹۱۲***۸۶۱۶ ۱۲۶۰۳۵۱ رحمانی احمد ۸
۹۱۲***۵۶۳۲ ۱۲۶۰۱۱۹ شهیدی محمود رضا ۹
۰۹۱۲***۴۲۴۶ ۱۲۶۰۳۷۸ جدی ابولقاسم ۱۰
۹۱۲***۴۰۹۰ ۱۲۵۹۷۹۹ محمدزاده داریوش ۱۱
۹۱۲***۳۵۳۲ ۱۲۶۰۲۹۲ میراحمدی پروانه ۱۲
۹۱۲***۲۴۲۹ ۱۲۶۰۳۱۰ ابراهیمی فاطمه ۱۳
۰۹۱۲***۳۱۷۳ ۱۲۶۱۲۵۳ شمیان امید ۱۴
 ۰۹۱۲***۳۰۷۸ ۱۲۶۰۵۳۷ افشار عهدیه ۱۵
۹۱۲***۵۷۹۹ ۱۲۶۰۰۴۷ کاشانی محسن ۱۶
۹۱۲***۹۲۳۵ ۱۲۵۹۹۸۰ مومی وند مجتبی ۱۷
۰۹۱۲***۱۷۸۹ ۱۲۶۰۸۰۸ قائد احمد ۱۸
۰۹۱۲***۱۸۲۶ ۱۲۶۰۶۸۴ رحمانی هما ۱۹
۹۱۲***۹۷۷۰ ۱۲۶۰۶۱۱ رضاپور حافظ ۲۰
۹۱۹***۷۷۸۳ ۱۲۶۰۱۴۱ قاسمی حسین ۲۱
 ۰۹۱۲***۸۱۸۷ ۱۲۶۰۶۴۳ دیلی حسین ۲۲
۹۱۲***۲۸۰۹ ۱۲۶۰۲۱۶ باقری فرشید ۲۳
۹۱۲***۲۵۲۱ ۱۲۵۹۹۵۴ دیده گه ابوالفضل ۲۴
۰۹۱۲***۸۳۶۴ ۱۲۶۰۵۳۵ گودرزی کیوان ۲۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۵۴۷ ۱۲۶۰۵۳۰ کریمی معصومه ۱
۹۱۲***۹۵۹۷ ۱۲۶۰۴۱۸ بختیاریان علیرضا ۲
۹۱۲***۹۴۴۶ ۱۲۶۰۰۰۹ سعادت الهام ۳
۹۱۲***۵۰۱۱ ۱۲۶۰۶۷۰ موسوی محمدسعید ۴
۹۱۲***۰۶۶۵ ۱۲۵۹۸۷۰ پرهیزکار حافظ ۵
۹۱۲***۶۰۵۴ ۱۲۶۰۶۴۱ حیدری زهرا ۶
۹۱۲***۴۹۵۲ ۱۲۶۰۲۵۱ طیبی تقی ۷
 ۰۹۱۲***۸۹۵۷ ۱۲۶۰۸۱۹ ابدالی محمود ۸
۹۱۲***۵۷۵۱ ۱۲۶۰۰۳۰ براتی رضا ۹
۹۱۹***۴۶۴۳ ۱۲۶۰۱۶۶ نصیری سیامک ۱۰
 ۰۹۱۲***۹۷۴۶ ۱۲۶۰۹۶۰ نوبخت سعید ۱۱
۰۹۱۹***۰۷۰۳ ۱۲۶۰۸۷۵ صابری مریم ۱۲
۹۱۲***۰۳۴۴ ۱۲۶۰۱۸۹ اقبالی فیروز ۱۳
۹۱۸***۲۴۱۳ ۱۲۵۹۹۰۶ کاظم پور پری ۱۴
۹۱۲***۰۷۲۹ ۱۲۶۰۳۵۵ نصابی پرنیاز ۱۵
۹۱۲***۶۴۱۴ ۱۲۶۰۶۷۲ توکل مریم ۱۶
 ۰۹۱۲***۲۱۹۸ ۱۲۶۰۸۱۱ افتاده حال سکینه ۱۷
۹۱۲***۲۲۲۸ ۱۲۶۰۳۵۹ خرمی مریم ۱۸
 ۰۹۱۹***۸۹۵۱ ۱۲۶۰۶۳۷ منفرد سعید ۱۹
۹۱۲***۵۴۷۶ ۱۲۶۰۲۹۴ علوی حشمت ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۷۷۹ ۱۲۶۱۰۳۸ حداوند مرتضی ۱
۹۱۲***۲۸۱۶ ۱۲۵۹۸۶۴ حیدری نرگس ۲
۹۱۲***۳۴۲۳ ۱۲۶۰۲۱۴ فهمیده ناهید ۳
۹۱۳***۸۷۲۳ ۱۲۵۹۹۴۰ انصاری بدری ۴
۹۱۲***۵۳۸۴ ۱۲۵۹۹۶۱ مهاجر زینب ۵
۹۰۳***۴۳۶۹ ۱۲۶۰۲۲۴ طالب پور جمال ۶
۹۱۲***۷۲۵۴ ۱۲۶۰۴۲۳ سینکی محمود ۷
۹۱۲***۳۳۶۸ ۱۲۶۰۸۸۵ ترابی نیکی ۸
۹۱۲***۵۱۰۱ ۱۲۶۰۴۶۱ دزفولی مائده ۹
۹۱۲***۱۴۹۷ ۱۲۶۰۸۲۷ فاطمی علیرضا ۱۰
۹۱۲***۸۵۸۹ ۱۲۶۱۰۷۰ رحیمی سعید ۱۱
۹۱۲***۷۵۰۴ ۱۲۶۰۶۲۳ جوادی نیلوفر ۱۲
۹۱۲***۶۲۹۹ ۱۲۶۰۲۶۶ اسد الهی علی ۱۳
۹۱۲***۱۵۹۳ ۱۲۶۰۴۷۰ قره داغی بیتا ۱۴
۹۱۲***۳۱۳۶ ۱۲۶۰۸۴۳ بختیاری مهسا ۱۵
۹۱۲***۹۱۶۹ ۱۲۶۰۳۳۲ خدایاری عبدالحسین ۱۶
۹۱۲***۵۱۱۰ ۱۲۶۰۶۱۶ طلایی محمد حسن ۱۷
۹۱۲***۷۸۰۱ ۱۲۶۰۶۰۹ عاملی رضا ۱۸
۹۱۲***۵۹۵۱ ۱۲۶۰۶۱۵ قربانی حسین ۱۹
۹۱۹***۰۱۸۷ ۱۲۶۰۶۳۹ فرحی نازیلا ۲۰
Call Now Button