ششمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - پاییز 1395


در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ ششمین دوره قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (پاییز ۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ۹۵/۰۹/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۹۴۴ ۱۲۶۲۴۳۱ ابولحسنی مهدی ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۵۴۳ ۱۲۶۰۷۵۵ حمیدی زهرا ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۲۹۳ ۱۲۶۱۱۱۸ طبیب سیما ۱
۹۱۲***۱۹۹۰ ۱۲۶۲۵۰۶ رضایی امیرخسرو ۲
۹۱۲***۹۹۸۶ ۱۲۶۲۰۳۷ هدایتی قدرت اله ۳
۹۱۲***۰۳۸۸ ۱۲۵۹۷۴۶ سجادی سیدحسین ۴
۹۱۲***۰۸۰۵ ۱۲۶۱۹۱۵ مرتضایی فرهاد ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۷۸۷ ۱۲۶۱۸۰۴ حاجی علی اشرف ۱
۹۱۲***۶۷۰۰ ۱۲۶۰۸۴۰ خواجه طاهره ۲
۹۱۲***۶۰۵۴ ۱۲۶۰۶۴۱ حیدری زهرا ۳
۹۱۲***۶۴۴۳ ۱۲۵۹۷۹۸ عسگری ناهید ۴
۹۱۲***۳۷۶۴ ۱۲۶۲۳۵۰ مجلسی کیمیا ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۱۱۰ ۱۲۶۱۳۸۷ پرهیزکاری بهاره ۱
۹۱۲***۹۱۴۶ ۱۲۵۹۰۵۶ مطمئن میترا ۲
۹۱۲***۲۷۷۷ ۱۲۶۰۵۵۱ ابریشم چی محمدسعید ۳
۱۲۶۰۵۰۳ رضوانی مریم ۴
۹۱۲***۱۸۲۶ ۱۲۶۰۶۸۴ رحمانی هما ۵
۹۱۵***۹۶۶۷ ۱۲۶۱۰۲۴ جانسلطان محمدی علی ۶
۹۱۲***۱۷۲۳ ۱۲۶۲۳۴۹ نصیری  مهدی ۷
۹۱۲***۷۱۱۹ ۱۲۶۲۵۰۵ مدرسی تارا ۸
۹۱۲***۳۹۸۷ ۱۲۶۰۸۲۹ بینی لیلا ۹
۹۱۲***۹۰۴۹ ۱۲۶۲۴۹۵ جهانی محمد ۱۰
۹۱۲***۸۰۲۲ ۱۲۶۲۵۰۰ پاک نیت زینب ۱۱
۹۱۲***۷۳۵۵ ۱۲۶۲۴۸۰ اسفندیاری فرید ۱۲
۹۱۲***۳۸۷۵ ۱۲۶۲۲۵۹ رحیمی زهرا ۱۳
۹۱۲***۸۸۶۲ ۱۲۶۲۴۷۴ غفوری فاطمه ۱۴
۹۱۲***۴۸۵۰ ۱۲۶۰۸۲۰ درودیان مجید ۱۵
۹۱۲***۵۴۶۸ ۱۲۶۱۹۹۴ نادری نینا ۱۶
۹۱۲***۲۴۸۰ ۱۲۶۰۷۲۹ محمدی حسین ۱۷
۹۱۲***۵۵۰۸ ۱۲۶۱۰۴۳ روحانی آزاده ۱۸
۹۱۲***۸۰۳۶ ۱۲۶۲۴۳۸ قیاسیان محترم ۱۹
۹۱۲***۳۹۲۳ ۱۲۶۲۰۷۶ پهلوان رعنا ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۸۱۹ ۱۲۶۲۰۷۶ ابراهیمی حاجی ۱
۹۱۲***۸۹۴۸ ۱۲۶۲۴۸۳ ناظمی پرویز ۲
۹۱۲***۱۴۶۵ ۱۲۶۲۱۹۷ نوری حسنا ۳
۹۱۲***۹۸۰۱ ۱۲۶۲۲۹۳ نوروزی محمد ۴
۹۱۲***۹۴۵۱ ۱۲۶۰۹۵۱ آقایی فریده ۵
۹۱۲***۵۱۷۳ ۱۲۶۱۵۶۵ کنعانی رضا ۶
۹۱۲***۲۵۸۴ ۱۲۶۲۵۰۴ بیات محسن ۷
۹۱۲***۰۵۴۴ ۱۲۶۰۷۴۹ افرنگ رضا ۸
۹۱۲***۳۱۷۱ ۱۲۶۲۴۶۶ ابراهیمی حمیدرضا ۹
۹۱۲***۶۸۳۴ ۱۲۶۲۳۰۸ محمدی میترا ۱۰
۹۱۲***۲۵۱۸ ۱۲۶۲۲۰۲ رمضانی سارا ۱۱
۹۱۲***۵۸۰۹ ۱۲۶۰۳۷۹ گلچین فاطمه ۱۲
۹۱۲***۹۶۲۲ ۱۲۶۱۰۶۲ کاشانی حسین ۱۳
۹۱۲***۰۹۷۳ ۱۲۶۱۱۰۷ ولوی محمدرضا ۱۴
۹۱۲***۷۵۰۴ ۱۲۶۰۶۲۳ جوادی نیلوفر ۱۵
۹۱۲***۳۳۵۰ ۱۲۶۱۱۰۲ ترابی ناصر ۱۶
۹۱۲***۵۷۵۰ ۱۲۶۲۶۳۸ نصیری جواد ۱۷
۹۱۲***۶۴۱۲ ۱۲۶۲۲۹۲ معصومی حامد ۱۸
۹۱۲***۱۲۷۰ ۱۲۶۱۸۹۹ عربیان محمد ۱۹
۹۱۲***۶۲۹۹ ۱۲۶۰۲۶۶ اسدالهی علی ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۱۶۰ ۱۲۶۱۶۶۱ سروش علی ۱
۹۱۲***۵۱۶۸ ۱۲۶۲۱۲۰ شکری علی ۲
۹۱۲***۷۸۹۰ ۱۲۶۰۹۰۹ سعیدی محمد ۳
۹۱۲***۰۵۲۸ ۱۲۶۲۴۷۶ حیدری سارا ۴
۹۱۲***۰۰۵۳ ۱۲۶۲۲۸۱ نوری موسی ۵
۹۱۲***۹۳۱۵ ۱۲۶۱۲۵۶ قلندری علیرضا ۶
۹۱۲***۷۳۳۲ ۱۲۶۰۳۱۴ معیری ثریا ۷
۹۱۰***۸۶۳۲ ۱۲۶۲۱۵۳ نقاش حسن ۸
۹۱۲***۰۷۴۹ ۱۲۶۱۶۳۷ مهرافزا ناهید ۹
۹۱۲***۸۳۸۷ ۱۲۶۲۰۶۰ تهرانی منا ۱۰
۹۱۲***۱۵۰۵ ۱۲۶۲۱۷۰ حقیقت رضا ۱۱
۹۱۲***۱۴۸۸ ۱۲۶۰۸۳۷ صهبا رحیم ۱۲
۹۱۲***۶۱۷۷ ۱۲۶۱۷۲۹ نویدی میرناصر ۱۳
 ۹۱۲***۵۱۱۰ ۱۲۶۰۶۱۶ طلایی
 محمد حسن
۱۴
۹۱۲***۱۵۳۰ ۱۲۶۲۴۹۴ کریمی مرضیه ۱۵
۹۱۲***۵۶۳۳ ۱۲۶۱۷۳۳ امینی شهریار ۱۶
۹۱۲***۵۶۳۹ ۱۲۶۱۱۰۸ رستمی نصرت ۱۷
۹۱۲***۰۳۴۰ ۱۲۶۲۳۷۴ ناظری سوزان ۱۸
۹۱۲***۵۰۸۱ ۱۲۶۱۳۸۵ سلیمی فضل اله ۱۹
۹۱۲***۷۳۳۴ ۱۲۶۰۱۷۴ مقدم زینب ۲۰
قالیشویی گل ابریشم

فهمیده

شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۴۷۷ ۱۲۶۱۱۱۷ خان آقایی مریم ۱
۹۱۲***۳۴۲۳ ۱۲۶۰۲۱۴ فهمیده ناهید  ۲
۹۱۲***۲۳۲۷ ۱۲۶۰۶۰۷ نیک خواه قدرت اله ۳
۹۱۰***۲۵۲۱ ۱۲۵۹۹۵۴ دیده گه ابوالفضل ۴
۹۱۲***۵۲۶۶ ۱۲۶۰۱۹۸ رحیمی مریم ۵
Call Now Button