دومین دوره قرعه كشي بزرگ سالیانه قاليشويي گل ابريشم (سال 1395)


در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۵ دومین دوره  قرعه کشی بزرگ سالیانه قالیشویی گل ابریشم (سال۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۰۹۱۹***۰۷۷۰ ۱۲۷۰۲۹۲ خجسته مینو
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۹***۲۴۹۶ ۱۲۶۲۴۷۲ مقدم حسن
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۶۲۱۲ ۱۲۶۸۸۶۴ سعیدی رویا
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۲۶۴۰ ۱۲۵۶۳۳۳ کیهانی عبدالله
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۹۸۳۷ ۱۲۶۷۸۷۲ شوشتری آذر
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۳۰۰۶ ۱۲۵۶۴۳۳ ثابتیان فاطمه
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۵۴۶۸ ۱۲۶۱۹۹۴ نادری نینا
Call Now Button