تماس فوری

سفارش آنلاین


دومین دوره قرعه كشي بزرگ سالیانه قاليشويي گل ابريشم (سال 1395)


در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۵ دومین دوره  قرعه کشی بزرگ سالیانه قالیشویی گل ابریشم (سال۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۰۹۱۹***۰۷۷۰۱۲۷۰۲۹۲خجستهمینو
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۹***۲۴۹۶۱۲۶۲۴۷۲مقدمحسن
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۶۲۱۲۱۲۶۸۸۶۴سعیدیرویا
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۲۶۴۰۱۲۵۶۳۳۳کیهانیعبدالله
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۹۸۳۷۱۲۶۷۸۷۲شوشتریآذر
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۳۰۰۶۱۲۵۶۴۳۳ثابتیانفاطمه
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۵۴۶۸۱۲۶۱۹۹۴نادرینینا