اولین دوره قرعه كشي بزرگ سالیانه قاليشويي گل ابريشم (سال 1394)


در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۵ اولین دوره  قرعه کشی بزرگ سالیانه قالیشویی گل ابریشم (سال۹۴) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۸۶۵۲ ۱۲۴۶۰۶۰ جعفرزاده فریبا
گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۳۳۵۶ ۱۲۴۲۹۹۴ انتظاری شیما
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۹۷۸۷ ۱۲۴۴۷۹۹ گلشهری سید علی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۹***۲۲۴۷ ۱۲۴۴۸۸۹ خرمی محمد رضا
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۰۲۱۵ ۱۲۴۹۰۳۶ تراب زاده علی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۹۲۸۶ ۱۲۴۱۵۴۱ صفایی شاهرخ
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام
۹۱۲***۶۶۹۵ ۱۲۴۳۷۶۶ رضاییان فاطمه
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم
Call Now Button