تماس فوری

سفارش آنلاین


اولین دوره قرعه كشي بزرگ سالیانه قاليشويي گل ابريشم (سال 1394)


در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۵ اولین دوره  قرعه کشی بزرگ سالیانه قالیشویی گل ابریشم (سال۹۴) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۸۶۵۲۱۲۴۶۰۶۰جعفرزادهفریبا
گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۳۳۵۶۱۲۴۲۹۹۴انتظاریشیما
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۹۷۸۷۱۲۴۴۷۹۹گلشهریسید علی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۹***۲۲۴۷۱۲۴۴۸۸۹خرمیمحمد رضا
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۰۲۱۵۱۲۴۹۰۳۶تراب زادهعلی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۹۲۸۶۱۲۴۱۵۴۱صفاییشاهرخ
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینام
۹۱۲***۶۶۹۵۱۲۴۳۷۶۶رضاییانفاطمه
گل ابریشم
گل ابریشم
گل ابریشم