دومین دوره قرعه کشی بزرگ سفارش اینترنتی قالیشویی گل ابریشم (بهمن ماه ۹۴)


در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ دومین دوره  قرعه کشی بزرگ سفارش اینترنتی قالیشویی گل ابریشم (بهمن ماه ۹۴) با حضور جناب آقای منوچهر کامرانی بازرس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۱۷۶۶ ۱۲۴۹۳۰۰ شاهرخی محمد ۱
۹۱۲***۲۱۵۸ ۱۲۴۹۳۴۵ علی نژاد سعید ۲
Call Now Button