تماس فوری

سفارش آنلاین


بیست و هفتمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آذر 1396


در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰بیست و هفتمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آذر ماه ۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱ابوالفضلقناعتی۸۱۶۲۹۶۳**۰۹۱۲۳۰
سفارش آنلاین قالیشویی
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱الهاممحمدزاده۷۸۱۹۸۹۸**۰۹۱۲۶۱
۲فاطمهاسکندری۷۸۷۴۵۷۸**۰۹۱۲۷۶
۳حسینبرین کار۷۹۳۰۶۵۸**۰۹۱۹۲۱
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱جمشیدحنفی۷۸۳۷۵۱۹**۰۹۱۲۷۶
۲عباسرضی۷۹۹۰۰۹۱۲۴۰**۷۹۵
۳فریباشیخ زاده۸۲۵۵۰۹۱۲۶۹**۱۴۹
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱هومنبهرامیان۷۹۶۸۹۹۴**۰۹۱۲۵۱
۲علیآقامحمدی۸۱۱۱۸۶۸**۰۹۱۲۸۶
۳رمضانکثیری۸۲۵۱۶۴۵**۰۹۱۲۲۹
سفارش اینترنتی قالیشویی
ردیفنامنام خانوادگیشماره فاکتورشماره موبایل
۱احمدجنگانی۷۵۱۱۰۴۸**۰۹۱۲۵۵
۲محسنعسگری۷۸۱۱۴۵۸**۰۹۱۲۶۴
۳پیمانمشکینی۷۸۱۷۷۱۲**۰۹۱۲۵۹
۴فریباقربانی۷۸۴۶۴۲۹**۰۹۱۲۹۳
۵مجیدضابطی۷۹۰۲۰۴۸**۰۹۱۲۲۰
۶تقیدیانت۸۱۰۴۹۸۲**۰۹۱۹۲۵
۷حسینپوررستمی۸۱۶۱۵۵۳**۰۹۱۲۴۵
۸غلامعلیزائری۸۲۰۵۲۸۲**۰۹۱۲۷۱
۹رضاکرمی۸۳۰۷۴۴۹**۰۹۱۲۸۱
۱۰معینخراطی۸۳۱۷۱۲۶**۰۹۱۲۷۱