Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
گل ابریشم
مردم چه فکر می کنند
۹ آذر ۱۳۹۵
آلودگی های موجود در فرش
آلودگی های موجود در فرش
۱۳ آذر ۱۳۹۵

مردم چه کار می کنند؟

گل ابریشم

۵۸مردم چه کار می کنند؟

در میان آمارهای مربوط به صنعت فرش ، قسمتی جالب وجود دارد که در آن به رفتار مردم با فرش اشاره شده . طبق این آمار ، ۷۰% از مردم وقتی فرش لک می شود یا مشکلی برایش به وجود می آید ، هیچ تلاشی برای تمیز کردن آن نکرده و فقط یکی از وسائل منزل را روی آن قرار می دهند تا پنهان شود . و در طرف دیگر ، ۷۵% از مردم دنیا هنگام رفت و آمد روی فرش های خانه ، کفشهای خود را در نمی آورند .

 

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم