Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
قالیشویی گل ابریشم
آیا می دانستید؟
۷ آذر ۱۳۹۵
گل ابریشم
مردم چه کار می کنند؟
۱۱ آذر ۱۳۹۵

مردم چه فکر می کنند

گل ابریشم

۵۷مردم چه فکر می کنند

طبق آخرین نظرسنجی از مردم نقاط مختلف دنیا و میان افرادی که در خانه هایشان فرش دارند ، به طور کلی ۸۴% بر این باورند که فرش تمیز باعث می شود خانه شان تمیز به نظر برسد . از طرفی ۴۱% از صاحبان فرش هم از اینکه فرش خانه شان از دید دیگران تمیز به نظر نرسد ، می ترسند . در سوی دیگر ۳۷% از مردم هم ، دیگران را از روی تمیزی فرش خانه شان قضاوت می کنند .

 

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم