قیمت ثابت، شفاف، یکسان


 

ما در قالیشویی گل ابریشم همیشه بر این باور بوده و هستیم که قیمت ارائه شده جهت شستشو و خدمات جانبی می بایست قیمت ثابت، فاکتور شفاف، برای همه یکسان و مطابق یا کمتر از قیمت خدمات مشابه در بازار باشد. بدین دلیل شاخص قیمت گذاری در قیمت قالیشویی گل ابریشم بر پایه اصل مشتری مداری (Customer Focus) و احترام و رعایت حقوق مصرف کننده، قیمت مصوب و با احتصاب خدمات تکمیلی آرایشی که الزاماً بر روی فرش های دریافتی اعمال می گردد، محاسبه می شود. 


golden
Call Now Button