شانه و تراکم فرش ماشینی


shane-tarakom-farsh-mashiniبه تعداد نخ تار در یک متر عرض فرش، تراکم عرضی یا شانه می گویند. به تعداد نخ پود در یک متر طول فرش، تراکم طولی می گویند. مثلاً یک فرش با تراکم ۱۰۰۰، در یک متر طول معادل ۱۰۰۰ نخ پود دارد.هرچه تراکم و شانه فرش بیشتر باشد، دوام فرش نیز بیشتر خواهد بود. گاهی فروشندگان فرش به صرفاً به دلیل جذب مشتری، تراکم و شانه واقعی را به خریدار اعلام نمی کنند و آن را بیشتر از میزان واقعی بیان می کنند.

 

تهییه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم