Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند

اندازه فرش اتاق خواب
اندازه فرش اتاق خواب
۲۹ مهر ۱۳۹۵
استفاده از پد فرش
استفاده از پد فرش
۲۹ مهر ۱۳۹۵

خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند

خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند

۱۱خشک کردن فرش فرش خیس شده

در صورتی که قسمتی از فرش یا قالیچه خیس شده است ، آن را در معرض نور خورشید قرار ندهید . در حالتی که فرش خشک باشد ، تابش مستقیم اشعه خورشید به آن باعث تغییر رنگ و کدر شدنش خواهد شد . لزا برای خشک کردن قسمت  مربوطه ، تنها کافیست آن را در جریان هوای عادی قرار داده یا نهایتا برای تسریع در عمل خشک کردن از یک پنکه استفاده کنید .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم