کارت تــخفیف ویــژه

با ارائه این کارت در ماه های فروردین و دی ماه می توانید از امتیاز ۱۵% تخفیف ویژه در ماه های فوق استفاده نمایید. کارت تخفیف ویژه قابل انتقال به دوستان و آشنایان بوده و می توان آنرا بعنوان هدیه ای ارزشمند به دیگران اهدا نمود. ارائه کارت تخفیف ویژه به مسئول پذیرش هنگام جمع آوری فرش ها الزامی است. در غیر اینصورت از اعمال و محاسبه آن معذوریم.

کارت تخفیف 15 درصدی
تخفیف ویژه 15 درصدی
Call Now Button