آیا می دانستید؟

قالیشویی گل ابریشم

گل ابریشم

۰۳آیا می دانستید؟

در سال ۲۰۰۳ طبق تحقیقی که از Nocholas Bakalar منتشر گردید ، باکتری ها ، مایت هایی که منجر به ویروس های گوارشی می شوند ، می توانند تا حدود یک ماه داخل فرش ها باقی بمانند . البته این امر در صورتی محقق می گردد که فرش مورد نظر در این مدت یک ماه به هیچ وجه نظافت نشود .

 

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است